03/12/2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand […]
12/11/2019

Højesteret: Mistet sygedagpengerefusion kunne ikke modregnes i løn

En arbejdsgiver kan modregne mistet sygedagpengerefusion i en medarbejders løn, hvis der er grundlag for erstatning. Det har Højesteret netop […]
07/11/2019

Virksomhed bortviste medarbejder for at udeblive fra mulighedssamtale

Vestre Landsret har afgjort, at en medarbejder ikke var berettiget til at udeblive fra en samtale om en mulighedserklæring. Dette […]
06/11/2019

EU-Kommissionen: Privacy Shield består tredje evaluering

Virksomheder, der er certificeret under Privacy Shield-aftalen, har siden 2016 haft mulighed for at overføre personoplysninger til USA via en […]
05/11/2019

Respektløs e-mail kunne berettige bortvisning

En medarbejder havde groft kritiseret ledelsen i en e-mail, som han havde forsøgt at sende til alle virksomhedens medarbejdere, hvorefter […]
22/10/2019

Ophold hjemme mellem vagter var arbejdstid

Vestre Landsret har i en principiel dom afgjort, at en virksomhed skulle betale godtgørelse til en flexchauffør, der i en […]
23/09/2019

Virksomhed bortviste medarbejder for at udeblive fra mulighedssamtale

Vestre Landsret har afgjort, at en medarbejder ikke var berettiget til at udeblive fra en samtale om en mulighedserklæring. Dette […]
21/09/2019

Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling

En medarbejder var ansat på en fleksjobordning i en virksomhed. Ifølge ordningen betalte kommunen løntilskud til virksomheden for at have […]