123 IUNO, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
18/02/2019

Hvornår er fratrædelsesaftaler til fuld og endelig afgørelse?

Når en medarbejder og en arbejdsgiver indgår en fratrædelsesaftale, aftaler de ofte, at medarbejderen ikke efterfølgende kan rejse yderligere krav […]
11/02/2019

Medarbejder havde krav på feriegodtgørelse af provision

En medarbejder påstod, at hun havde mistet provision under sin ferie, og at hun derfor var berettiget til en kompensation, […]
05/02/2019

Øremærket barsel på vej

EU-Parlamentet og Rådet er blevet enige om at indføre nye regler for fædre- og forældreorlov. Hver forælder skal blandt andet […]
28/01/2019

Ledelsesmedlemmer var erstatningsansvarlige for uforsvarlige udlån

En bank led store tab på en række udlån under finanskrisen og gik kort tid efter konkurs. Finansiel Stabilitet lagde […]
22/01/2019

Den nye ferielov del I: Overgangsperioden

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Allerede fra 1. januar 2019 trådte […]
14/01/2019

Ansættelse af medarbejdere var ikke en virksomhedsoverdragelse

To kommuner ansatte en række medarbejdere i forbindelse med en plejevirksomheds konkurs. Lønmodtagernes Garantifond afviste at dække anmeldte lønkrav fra […]
08/01/2019

Ændring af regler om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Folketinget vedtog i slutningen af 2018 en lov om ændring af blandt andet arbejdsløshedsforsikringsloven. Loven indfører et opholdskrav for retten […]
17/12/2018

Databeskyttelse og hjemmearbejde

Datatilsynet har offentliggjort en ny vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold. Vejledningen kommer ind på flere af de udfordringer vedrørende databeskyttelse, […]