12/03/2018

Nye regler om medarbejderaktier på vej

I november 2017 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. […]
05/03/2018

Aftale om fratræden med øjeblikkelig virkning kunne ikke tilsidesættes

I en ny dom har Vestre Landsret fastslået, at det hverken var urimeligt eller i strid med funktionærloven at aftale, […]
26/02/2018

Brexit kan få stor betydning for behandling af persondata

Efter planen træder Storbritannien ud af EU fra marts 2019, og det kan få stor betydning for alle virksomheder, der […]
21/02/2018

Væsentlige vilkårsændringer skal varsles konkret og individuelt

En driftstekniker modtog forud for en virksomhedsoverdragelse generel information om, at medarbejdernes vilkår ville blive ændret. Retten fandt dog, at […]
12/02/2018

Medarbejderes ret til indsigt

Persondataforordningen, der træder i kraft til maj medfører en række ændringer og stiller en del nye krav til virksomhederne. I […]
07/02/2018

Selskabs ejer og ledelse var ansvarlig for sagsomkostninger

Højesteret har netop fastslået, at et selskabs ejer og ledelse var ansvarlig for sagsomkostningerne i en retssag, fordi de havde […]
29/01/2018

Overenskomst var i strid med forskelsbehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en overenskomst, der fratog medarbejdere over en vis alder retten til en særlig fratrædelsesgodtgørelse og et […]
22/01/2018

Arbejdsopgaverne var ikke urimelige

Østre Landsret har for nylig afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en kommunal assistent på grund af utilfredsstillende […]