123 Focus Advokater, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 5 af 11

Focus Advokater

22/10/2017

Arbejdsmiljø – arbejdsgivers forpligtelser

I henhold til arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at […]
20/10/2017

Afgørelse om udgift til renovation

Højesteret afsagde den 21.9.2017 dom i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en udlejer var berettiget til i lejekontrakten at […]
04/10/2017

Hvad sker der med dine EU-varemærker og -designs efter Brexit?

I EU er der etableret et nemt system til at registrere – og dermed beskytte – varemærker og designs. Med […]
11/09/2017

Chip-producenten Intel vinder tiltrængt ’halvleg’ i historisk EU-sag om rabatter

EU-Domstolen har den 6. september 2017, afsagt en principiel dom om dominerende virksomheders rabatordninger. Tidligere var en dominerende virksomheds eksklusive […]
04/09/2017

Generationsskifte mellem onkel og nevø

I en nylig dom fra Vestre Landsret (SKM.2017.428VLR) har landsretten afgjort, at den aftalte købesum i en overdragelse af en […]
31/08/2017

Lønudgifter er ikke altid fradragsberettigede

Det har Højesteret nu i to domme af 30.6.2017 slået fast. Højesteret udtaler, at i det omfang medarbejdere har været […]
21/08/2017

Er dine aftalevilkår opdateret?

Forbrugerombudsmanden slår fast, at forbrugere ikke har ret til at fortryde enkelte dele af et samlet internetkøb, dvs. fortryde delvist, […]
18/08/2017

Den nye persondataforordnings betydning for ansættelsesforhold

I maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft som følge af et EU-retligt initiativ. Udover ønsket om at harmonisere […]