123 Focus Advokater, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 3 af 10

Focus Advokater

18/01/2018

For meget overarbejde kan koste arbejdsgiver dyrt

Focus Advokater skrev den 23.11.2016 om sagen fra Vestre Landsret, hvor en arbejdsgiver blev dømt til at betale 50.000 kr. […]
14/12/2017

Når selskaber yder lån til hovedaktionæren

Mange hovedaktionærer overser, at en simpel mellemregning med deres selskab, kan udløse skat.
03/11/2017

Husk at udlevere vejledningen til lejekontrakten

Som oftest anvender udlejer ministeriets Typeformular A, 9. udgave, ved udlejning af beboelseslejemål.
02/11/2017

Bindende svar skal være bindende igen…

Skatteministeriet lægger op til at afskaffe en tilsyneladende aldrig brugt regel fra 2015, som indebar, at bindende svar om værdiansættelse […]
22/10/2017

Arbejdsmiljø – arbejdsgivers forpligtelser

I henhold til arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at […]
20/10/2017

Afgørelse om udgift til renovation

Højesteret afsagde den 21.9.2017 dom i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en udlejer var berettiget til i lejekontrakten at […]
04/10/2017

Hvad sker der med dine EU-varemærker og -designs efter Brexit?

I EU er der etableret et nemt system til at registrere – og dermed beskytte – varemærker og designs. Med […]
11/09/2017

Chip-producenten Intel vinder tiltrængt ’halvleg’ i historisk EU-sag om rabatter

EU-Domstolen har den 6. september 2017, afsagt en principiel dom om dominerende virksomheders rabatordninger. Tidligere var en dominerende virksomheds eksklusive […]