Focus Advokater

05/10/2015

Pas på dummebøder i virksomhedsordningen

Dummebøder er ikke længere forbeholdt lyssky elementer, der forsøger at afpresse uskyldige ofre.
24/09/2015

Har du afholdt udgifter til byggemodning før 2011, er 2015 sidste udkald for momsfradrag

Hvis du har afholdt udgifter til byggemodning før 1.1.2011, hvor reglerne om moms på salg af byggegrunde blev indført, og […]
16/09/2015

Hvornår forældes en skattegæld?

SKATs IT-system, EFI, har ulovligt opkrævet gæld hos skatteyderne. Skatteministeriet har derfor besluttet at standse den automatiske inddrivelse af gæld. […]
25/08/2015

Konkursboer skal momsregistreres – hvad en tv-udsendelse kan udrette

I en TV-udsendelse tidligere på året blev der sat spørgsmålstegn ved SKATs mangeårige (og ganske fornuftige) praksis om, at konkursboer, […]
19/06/2015

Ny typeformular til indgåelse af boliglejekontrakter

Ministeriet har netop offentliggjort den længe ventede nye typeformular til brug for indgåelse af boliglejekontrakter i private udlejningsejendomme.
28/05/2015

Opkrævning af PBS-gebyr hos lejer

I en ny dom fra Vestre Landsret har Landsretten taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt udlejer er berettiget til at […]
18/03/2015

Endnu et stød til forudsigeligheden på generationsskifteområdet

SKAT er ikke (længere) bundet af 15%-reglen ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer.
09/03/2015

Er der plads til rettidig omhu?

Det forventes, at der vedtages ændringer til lejeloven og boligreguleringsloven i løbet af foråret i år, således at ændringerne træder […]