123 Focus Advokater, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 11 af 11

Focus Advokater

09/12/2014

Undgå dobbelt beskatning af ulovligt aktionærlån

SKAT redegør for, hvordan hovedaktionærer kan undgå at blive beskattet to gange af samme beløb, når de har optaget et […]
08/12/2014

Højesteretsdom om havelågebeskatning stiller skatteyder dårligere, end hvis han var blevet hjemme

Højesteret har i en sag om fraflytterbeskatning af aktier afgjort, at der ikke skal beregnes hovedaktionærnedslag, når aktierne på et […]
05/12/2014

Pas på frister for indberetning af skattemæssige underskud og skattefrie omstruktureringer

Skatteministeriet har med to nye bekendtgørelser sat kravene om indberetning af skattefrie omstruktureringer og skattemæssige underskud i kraft. Overskridelse af […]
04/12/2014

Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger

Regeringen fremsatte den 30.10.2014 et nyt lovforslag, som har til formål at genskabe tilliden til andelsboligmarkedet ved bl.a. at sikre, […]
04/12/2014

For lav løn hindrer skattefrihed af diæter

Skatterådet afviser, at litauiske håndværkere, der arbejder midlertidigt i Danmark på litauisk lønniveau, kan oppebære skattefri godtgørelse for kost og […]