123 Focus Advokater, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 10 af 11

Focus Advokater

18/03/2015

Endnu et stød til forudsigeligheden på generationsskifteområdet

SKAT er ikke (længere) bundet af 15%-reglen ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer.
09/03/2015

Er der plads til rettidig omhu?

Det forventes, at der vedtages ændringer til lejeloven og boligreguleringsloven i løbet af foråret i år, således at ændringerne træder […]
24/02/2015

Hussælger ansvarlig for mangler ved husets omfangsdræn

En principiel dom fra 15.12.2014 afsagt af Højesteret har gjort det aktuelt at skærpe aftalen, når man sælger sit hus. […]
10/02/2015

Generationsskifter af selskaber skal være dyrere

Skatteministeriet har den 5.2.2015 meddelt, at regeringen ønsker at ophæve den såkaldte formueskattekurs. Konsekvensen er, at mange generationsskifter bliver dyrere […]
12/01/2015

Tilbud, der ikke var til stede i licitationslokalet, skulle ikke tages i betragtning

Højesteret finder i en nylig afsagt dom, at tre tilbud, som ikke var til stede, hvor åbningen og oplæsningen af […]
09/12/2014

Undgå dobbelt beskatning af ulovligt aktionærlån

SKAT redegør for, hvordan hovedaktionærer kan undgå at blive beskattet to gange af samme beløb, når de har optaget et […]
08/12/2014

Højesteretsdom om havelågebeskatning stiller skatteyder dårligere, end hvis han var blevet hjemme

Højesteret har i en sag om fraflytterbeskatning af aktier afgjort, at der ikke skal beregnes hovedaktionærnedslag, når aktierne på et […]
05/12/2014

Pas på frister for indberetning af skattemæssige underskud og skattefrie omstruktureringer

Skatteministeriet har med to nye bekendtgørelser sat kravene om indberetning af skattefrie omstruktureringer og skattemæssige underskud i kraft. Overskridelse af […]