123 DLA Piper, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
10/08/2018

Goldman Sachs ansvarlig for porteføljeselskabs adfærd

Retten fastslår i en dom af 12. juli 2018, at det øverste selskab i en koncern er ansvarlig for alle […]
02/08/2018

Ny frihandelsaftale mellem EU og Japan

Den 17. juli 2018 underskrev EU og Japan en ny aftale om frihandel, og potentielt kan Japan blive et lukrativt […]
31/07/2018

EU-Kommissionen pålægger Google en rekordstor bøde

Den 18. juli 2018 udstedte EU-Kommissionen en bøde på ca. 32 milliarder kroner til Google og dets moderselskab Alphabet for […]
10/07/2018

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse: Konsolidatoraftale udgjorde kundedeling

Mediacenter Danmark A/S (”MCD”) og MPE Distribution ApS’ (”MPE”) samarbejdede fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014 om indkøb […]
09/07/2018

Retten irettesætter Kommissionens kontrolundersøgelse af tjekkisk jernbaneselskab

České dráhy er et jernbaneselskab ejet af den tjekkiske stat, som blandt andet kører på ruten mellem Prag og Ostrava. […]
17/05/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver ny vejledning om konsortier

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om den konkurrenceretlige vurdering af konsortiesamarbejder i forbindelse med afgivelse af fælles […]
07/05/2018

Ændring af evalueringsmetoden undervejs i et udbud var undtagelsesvist lovligt

Klagenævnet for Udbud afsagde den 18. april 2018 kendelse i en sag mellem A/S Julius Nielsen & Søn og Forsvarsministeriets […]
03/05/2018

Misligholdelse af forhandleraftale begrundede ikke afvisning af autoriseret reparatør

Sø- og Handelsretten har den 20. marts 2018 taget stilling til, om det var i strid med konkurrenceloven, at Nissan […]