29/05/2020

Alternativ udlejning af hotelværelser

Coronakrisen har ramt hotelbranchen hårdt. For en lang række hoteller betyder det, at operatørerne er begyndt at tænke i alternativ […]
16/09/2019

Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion

EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev […]
09/09/2019

Forlængelse af implementeringsperioden for regler om stærk kundeautentifikation

Den 14. september 2019 træder en række nye regler for onlinebetalinger i kraft i medfør af det reviderede betalingstjenestedirektiv (PSD2). […]
26/08/2019

Betydningen af EU-Domstolens dom af 19. december 2018: Rammeaftalen er opbrugt, når der anskaffet for den estimerede værdi

Den 20. august 2019 offentliggjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et notat af EU-Domstolens dom af 19. december 2018. Ifølge dommen skal […]
19/08/2019

Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn

I en ny voldgiftsretskendelse fandt voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at mangler i den digitale bygningsmodel var ansvarspådragende for bygherre […]
13/08/2019

Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg

Midt i sommervarmen har Voldgiftsretten den 5. juli 2019 afsagt en kendelse i den 5. prøvesag i MgO sagskomplekset (C-14452), […]
04/12/2018

Virksomheders brug af sociale medier i forbindelse med markedsføring

Det har længe været kendt, at virksomheder ikke uopfordret kan sende e-mailmarkedsføring til forbrugerne uden forudgående samtykke. I takt med […]
15/11/2018

Superligarettigheder kan udbydes før tid

Den 5. november 2018 imødekom Konkurrencerådet delvist Superligaen A/S’, DBU’s og Divisionsforeningens anmodning om at udbyde medierettighederne til Superligaen tidligere […]