123 Djøf, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 7 af 8
03/09/2018

Kontrakter for ikke-jurister

Lær at indgå, udarbejde og fortolke aftaler, og få et indgående kendskab til de standardvilkår, du bør være særlig opmærksom på.
03/09/2018

Personskade – opgjort og dokumenteret korrekt

Bliv i stand til at udarbejde eller vurdere, om en erstatningsopgørelse er korrekt.
03/09/2018

Dirigenthvervet

På kurset gennemgås regler, praksis og den seneste udvikling.
03/09/2018

Forældelse i personskadesager

Bliv fortrolig med det relevante lovgrundlag, væsentlige særregler og retspraksis.
03/09/2018

Virksomhedsoverdragelsesloven

På kurset kommer du hele vejen rundt om medarbejderes stilling ved virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, strukturomlægninger samt in- og outsourcing.
03/09/2018

Kollektiv arbejdsret

Du får overblik over det arbejdsretlige system og lærer at håndtere arbejdsretlige problemstillinger i praksis.
03/09/2018

Udbud med forhandling i praksis

Lær at mestre udbud med forhandling. Du lærer at gennemføre en vellykket udbudsproces, og hvordan du undgår faldgruberne.
02/09/2018

Ansættelsesretlige nyheder

På kurset bliver du opdateret på de væsentligste nyheder og inviteret til dialog om, hvad nyhederne vil betyde i praksis.