01/07/2020

Totalentreprise og ABT 18 i praksis

Få et overblik over regler og praksis for totalentreprise.
01/07/2020

Offentlig personaleret

Bliv mere sikker i dit arbejde med personalejura i det offentlige, når du kender de gældende regler.
30/06/2020

Grundlæggende sagsbehandling

Bliv en bedre sagsbehandler og rådgiver internt i din organisation, når du kender reglerne for korrekt og lovlig behandling af sager.
24/06/2020

Kursus: Lovteknik

Få et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal udarbejdes retsforskrifter, herunder især lovforslag og ændringsforslag.
23/06/2020

Kursus: Sygefravær

Få et fuldt overblik over de mange regler, der gælder, når en medarbejder bliver syg. 
23/06/2020

Kursus: Den Finansielle Lovgivning

Få et overblik over det finansielle regellandskab og dilemmaer for finansielle virksomheder
22/06/2020

Kursus: Ferieloven – den nye samtidighedsferie

Få et solidt og fuldt opdateret overblik over den nye ferielov, og bliv i stand til at tackle det nye feriesystem med samtidighedsferie.
19/06/2020

Kursus: IT- og teknologiforståelse

Få en grundlæggende teknologisk forståelse, så du bedre og mere effektivt kan bidrage med din faglige viden, fx i GDPR-sammenhæng eller i digitaliseringsprojekter.