Bird & Bird

20/11/2017

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på arbejdstidsreglerne, også – og særligt – efter ny højesteretsdom vedrørende den såkaldte 48-timers regel

Højesteret har den 14. november 2017 afsagt dom i en sag vedrørende arbejdstidsreglen, der også kaldes “48-timers reglen”, og tilkender […]
20/11/2017

Registrering af “reelle ejere”

Her er en gennemgang af begrebet “reelle ejere” og beregningen herfor, som en opfølgning på vores artikel tilbage i foråret […]
16/11/2017

Hvornår er der udbudspligt for offentlige selskaber?

I EU-Domstolens dom af 5. oktober 2017, sag C-567/15, LitSpecMet mod UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas behandler domstolen en præjudiciel […]
13/11/2017

Ny ferielov vedtaget!

Forslaget til en ny ferielov som fremsat den 22. august 2017 er nu endeligt vedtaget i Folketinget
07/11/2017

Databeskyttelse post Brexit

Bird & Bird gør status i Brexit-processen og giver dig i denne og en række øvrige artikler et overblik over, […]
06/11/2017

Tilbud om optimerede løsninger er et tilbud med forbehold

Tilbudsgivere skal være meget opmærksomme på, at tilbud ikke indeholder beskrivelser, herunder optimerede løsninger, der kan blive betragtet som forbehold. […]
27/10/2017

Forslaget til databeskyttelsesloven fremsat

Regeringen har nu fremsat forslaget til databeskyttelsesloven, som sammen med databeskyttelsesforordningen erstatter persondataloven fra den 25. maj 2018.
26/10/2017

Arbejds- og ansættelsesretlige aspekter af Brexit

Bird & Bird gør status i Brexit-processen og giver dig i denne og en række øvrige artikler et overblik over, […]