123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

09/07/2019

Nyt direktiv sikrer øremærket barsel til mænd

Europaparlamentet og Europarådet har godkendt den endelige lovtekst til et nyt direktiv, som blandt andet sikrer øremærket barsel til mænd.
21/06/2019

Ordregivers pligt til fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutning

Klagenævnet for Udbud har den 13. juni 2019 truffet afgørelse om, at ordregiver har pligt til at give forbigåede tilbudsgivere […]
20/06/2019

Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår vedtaget

Den 13. juni vedtog Rådet et nyt direktiv, som skal gøre arbejdsvilkårene i EU mere gennemskuelige og forudsigelige. Den nye […]
04/06/2019

Prækvalifikationsbeslutning slået tilbage til start

En kendelse fra Klagenævnet for Udbud vurderer, at en ordregiver uberettiget afviste en ansøger og havde anvendt et udvælgelseskriterium, der […]
03/06/2019

Ny dom om ERP-projekt

Den 14. maj 2019 afsagde retten i Glostrup dom i en sag, hvor K02 var kontraktgrundlaget. Sagen vedrørte levering af […]
16/05/2019

Annullation af udbud var usaglig og efterfølgende direkte tildeling af opgaven til hidtidig leverandør ulovlig

Klagenævnet for Udbud annullerer ved kendelse af 24. april ordregivers beslutning om aflysning af udbud og erklærer en efterfølgende mundtlig […]
13/05/2019

Intet brud på forskelsbehandlingsloven, da medarbejder i fleksjob blev afskediget ved folkepensionsalderen

Højesteret vurderede, at det ikke kunne betragtes som forskelsbehandling at afskedige en medarbejder på grund af bortfald af hans fleksjobaftale […]
29/04/2019

Annullation af udbud – klagefrist og saglighedsvurdering

Ifølge en kendelse af 5. april 2019 fra Klagenævnet for Udbud er der ikke en frist for klager over annullerede […]