Bird & Bird

21/09/2017

Nyt enhedspatent er forsinket

Den generelle urolighed i EU, som Brexit har medført, har forårsaget en udskydelse af patentreformen – herunder det nye enhedspatent. […]
15/09/2017

Potentiel underleverandør havde retlig interesse for Klagenævnet. Ordregivers krav om en særlig softwareløsning var ulovlig

I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. august 2017 “Omada A/S mod Københavns Kommune” går klagenævnet imod tidligere praksis ved […]
15/09/2017

Må eller må man ikke som arbejdsgiver overvåge sine medarbejderes e-mailkorrespondancer?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols højeste instans Storkammeret (“EMD”)* har i september 2017 afsagt en dom vedrørende en arbejdsgivers ret til at […]
05/09/2017

Overholdelsen af mindstekrav skulle ikke dokumenteres på tilbudstidspunktet

Ordregivers mulighed for at undgå at skulle kontrollere det tilbudtes overholdelse af mindstekrav samt ordregivers skønsmæssige frihed til at lægge […]
28/08/2017

Muligt for ordregiver at ændre mindstekrav under offentligt udbud

Klagenævnet vurderede, at en ændring af et mindstekrav i et offentligt udbud konkret ikke udgjorde en ændring af et grundlæggende […]
26/07/2017

To DPO or not to DPO? That is the question…

I disse GDPR-tider stiller mange organisationer og virksomheder sig selv spørgsmålet: Skal vi have en DPO?
20/07/2017

Ordregiver har også vidt skøn ved udvælgelse af ansøgere

En ordregiver kan lægge vægt på økonomiske nøgletal ved udvælgelse af ansøgere, ligesom ordregiver ikke skal inddrage mistanke om bestikkelse […]
18/07/2017

“Krigsreglens” Waterloo?

Deadline for indretning af dansk lovgivning i overensstemmelse med Persondataforordningen nærmer sig med hastige skridt. I lyset heraf har Justitsministeriet […]