Bird & Bird

18/01/2018

Børsnoterede virksomheder skal arbejde med årsrapporters kvalitet

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder, som skal hæve kvaliteten og præsentationen af årsrapporter.
11/01/2018

Forbehold for valutakurssikring kunne kapitaliseres

I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. december 2017, Labflex A/S mod Bygningsstyrelsen, tog klagenævnet stilling til håndteringen af forbehold […]
10/01/2018

Ny vejledning om Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

Erhvervsstyrelsen udsendte den 20. december 2017 en ny vejledning om bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. Få et overblik over reglerne for […]
09/01/2018

Markedsføring af 1.000 megabit bredbåndsforbindelse var vildledende

Forbrugerombudsmanden har d. 18. dec. 2017 udtalt, at en internetleverandørs markedsføring af 1.000 megabit var vildledende, da leverandøren ikke tydeligt […]
04/01/2018

Italiensk virksomhed dømt til at betale 14 mio. kr. i bod for manglende overholdelse af en tiltrådt tiltrædelsesoverenskomst

Den 8. december 2017 afsagde Arbejdsretten dom i en sag vedrørende en bestemmelse om opsat løn i en såkaldt “Laval […]
03/01/2018

Er arbejdsgiver forpligtet til at indlede konsultationer ved ændring af uvæsentlige ansættelsesvilkår?

Den 21. september 2017 afsagde EU-domstolen to nye afgørelser* om, hvorvidt en arbejdsgiver skal indlede forhandling med medarbejdernes repræsentanter, også […]
11/12/2017

Forbrugerombudsmanden: “7 ÅRS-GARANTIEN” var vildledende

Et større finansieringsselskab har efter dialog med Forbrugerombudsmanden besluttet at ændre navnet på deres “7-ÅRS GARANTI”, som blev tilbudt i […]
11/12/2017

Kendelse fra klagenævnet vedrørende udbudspligt for prisindhentning efter serviceloven tilsidesat ved retten i Roskilde

Ny dom fra Retten i Roskilde tilsidesætter hidtidig klagenævnspraksis, da klagenævnets kendelse af 10. januar vedrørende udbudspligt for aftaler om […]