123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

13/11/2018

EU-Domstolen: En økonomisk aktør, som ønsker self-cleaning, skal samarbejde med både undersøgelsesmyndigheden og den ordregivende myndighed

Den 24. oktober 2018 besvarede EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål i relation til niveauet for samarbejde fra den økonomiske aktør, […]
08/11/2018

EU på vej mod ét marked – forbud mod geo-blocking træder i kraft den 3. december 2018

Det indre marked i EU, hvor varer og ydelser flyder frit fra land til land, har i virkeligheden aldrig været […]
07/11/2018

Regeringens lovprogram for 2018 / 2019: Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital

Som del af Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev Regeringens lovprogram for 2018/2019 offentliggjort. Lovprogrammet indeholder et forslag om afskaffelse af […]
07/11/2018

Må en lønmodtager lyve for sin arbejdsgiver?

Hvorvidt og i hvilke situationer en lønmodtager har pligt til at tale sandt overfor sin arbejdsgiver afhænger af en konkret […]
30/10/2018

Ordregiver skønner selv om et tilbud forekommer unormalt lavt

Den 3. oktober 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse i relation til begrebet unormalt lave tilbud under udbudsloven. Kendelsen […]
24/10/2018

Nyt udspil sætter fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen

I det nye lovprogram for folketingsåret 2018/2019 præsenterer Beskæftigelsesministeriet et udspil, som skal sætte øget fokus på forbuddet mod seksuel […]
15/10/2018

Lovforslag om ændring af udbudsloven sendt i høring

Erhvervsministeren foreslår ændringer af udbudsloven med henblik på at ændre retstilstanden for særligt ordregiveres pligt til at fastlægge og beskrive […]
09/10/2018

Status på ePrivacyforordningen

Nyt forslag til ePrivacyforordningen (ePR) fra det østrigske formandskab indebærer ændringer indenfor de centraler emner omkring i) muligheden for at […]