123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

18/09/2019

Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en “betydelig del af arbejdsstyrken”

Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om […]
16/09/2019

Konkurrence- Og Forbrugerstyrelsen Fortolker På Begrænsninger I Omfanget Af Rammeaftaler

EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af rammeaf-taler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og […]
04/09/2019

EU-Domstolen: Lovligt at tillade ændring i identitet hos prækvalificeret ansøger under udbudsprocessen

EU-Domstolen er i en nylig afsagt dom kommet frem til, at det ikke er i strid med udbudsreglerne for en […]
02/09/2019

Finanstilsynet giver påtale til GreenMobility A/S for ikke hurtigst muligt at have offentliggjort intern viden

Den 23. december 2018 fik bestyrelsesformanden i GreenMobility A/S mandat til at foretage ledelsesændringer i bestyrelsen og direktionen i GreenMobility […]
06/08/2019

Italiensk begrænsning af ordregivers beføjelser i relation til udelukkelse i strid med udbudsdirektivet

Verserende sag om misligholdelse af anden kontrakt udelukker ikke udelukkelse ved efterfølgende udbud.
05/08/2019

Det skal du vide om forberedelserne til ikrafttrædelsen af den nye ferielov

I denne nyhed får du en generel introduktion til de ændringer og forpligtelser, som implementeringen af den nye ferielov vil […]
01/08/2019

Ny EU-dom: Medarbejdere, som udviser støtte til forskelsbehandlede jobansøgere, er også beskyttet mod forskelsbehandling

EU-Domstolen har udtalt, at medarbejdere som har kendskab til, at kollegaer eller jobansøgere forskelsbehandles, og i den forbindelse støtter disse, […]
31/07/2019

Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2018

Klagenævnet for Udbud har udgivet sin sjette årsberetning, der indeholder statistiske oplysninger om klagenævnets virksomhed. Blandt andet viser årsberetningen, at […]