123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

22/01/2019

Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler

Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af […]
09/01/2019

Konkurrenceretlige udfordringer ved konsortiedannelse ved tilbudsafgivelse i udbud

Få et overblik over snitfladerne mellem konkurrence- og udbudsreglerne i relation til konsortiers deltagelse i udbudsforretninger i forlængelse af usikkerheder […]
04/01/2019

Ny EU-dom: Arbejdsgiver skal sikre medarbejderes ferieafholdelse ved fratrædelse

Ifølge EU-Domstolen skal arbejdsgiver udvise den fornødne omhu for at sikre, at medarbejdere har reel mulighed for at afholde ferie.
14/12/2018

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost

Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog […]
14/12/2018

Erhvervsstyrelsen lancerer nyt Brexit-værktøj

”Brexit-tjeklisten” er et nyt digitalt værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at forberede sig på det kommende Brexit.
10/12/2018

Klagenævnet afklarer usikkerhed om anvendelse af underleverandører

I en nylig kendelse afklarer Klagenævnet for Udbud, at en tilbudsgiver kan basere sit tilbud på en underleverandør, som ikke […]
28/11/2018

Hvad er slutdatoen på en reference?

Den 13. november 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse som bl.a. omhandler udførelsesdatoen for vedlagte referencer. Kendelsen understreger, at […]
23/11/2018

Må man overføre personoplysninger til Storbritannien efter Brexit?

De fleste oplever, at Databeskyttelsesforordningen stiller hindringer i vejen for udveksling af personoplysninger. Men et af de vigtigste principper handler […]