Bird & Bird

27/03/2020

COVID-19: Lovforslag om lønkompensation til arbejdsgivere er nu endeligt vedtaget

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 er nu endeligt vedtaget, og indebærer […]
27/03/2020

COVID-19: Lovforslag om ændring af sygedagpengeloven

Regeringen har den 24. marts 2020 fremsat et lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, der forventes vedtaget den […]
26/03/2020

Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden

Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, […]
23/03/2020

Offentlige indkøb i lyset af COVID-19

Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en vejledning om, hvordan statens indkøbskontrakter bør håndteres i lyset af COVID-19 situationen.
18/03/2020

Refusion til arbejdsgivere fra dag 1 og fleksibilitet i arbejdsfordelingsordningen

I kølvandet på COVID-19 udbruddet i Danmark har regeringen netop vedtaget et lovforslag vedrørende refusion af arbejdsgivere fra dag 1, […]
18/03/2020

Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?

Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at […]
13/03/2020

Højesteret: Godtgørelse for uretmæssig overvågning af medarbejder, der ansås for at være i strid med både ledelsesretten og GDPR

Højesteret har i en ny dom statueret, at en medarbejder havde krav på godtgørelse for tort på 20.000 kr., idet […]
19/02/2020

Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt

En opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget […]