123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

16/05/2019

Annullation af udbud var usaglig og efterfølgende direkte tildeling af opgaven til hidtidig leverandør ulovlig

Klagenævnet for Udbud annullerer ved kendelse af 24. april ordregivers beslutning om aflysning af udbud og erklærer en efterfølgende mundtlig […]
13/05/2019

Intet brud på forskelsbehandlingsloven, da medarbejder i fleksjob blev afskediget ved folkepensionsalderen

Højesteret vurderede, at det ikke kunne betragtes som forskelsbehandling at afskedige en medarbejder på grund af bortfald af hans fleksjobaftale […]
29/04/2019

Annullation af udbud – klagefrist og saglighedsvurdering

Ifølge en kendelse af 5. april 2019 fra Klagenævnet for Udbud er der ikke en frist for klager over annullerede […]
16/04/2019

Klagenævnet: Forside og indholdsfortegnelse tæller ikke med i krav til sidetal

Den 25. marts 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse om krav til begrænsning af sidetal. Hvis andet ikke fremgår […]
15/04/2019

Datatilsynet meddeler TDC forbud mod optagelse af telefonsamtaler uden samtykke

Datatilsynet har den 8. april 2019 meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud mod at optage telefonopkald og udtalt alvorlig kritik […]
03/04/2019

Knap halvdelen af store, statslige it-projekter overholder tidsfrister og budget

Ny statusrapport fra Statens It-råd viser, at kun knap halvdelen af de statslige it-projekter overholder de aftalte tidsfrister og budgetter, […]
28/03/2019

Negative point på pointskalaen var ikke i strid med udbudsreglerne

Klagenævnet annullerer i kendelse af 7. marts 2019, Steelco Denmark A/S mod Københavns Universitet, ordregivers tildelingsbeslutninger grundet sammenblanding af vidt […]
20/03/2019

Ny virksomhedsguide om e-handel i EU

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en virksomhedsguide om e-handel, som er udarbejdet af partner i Bird & Bird, Anders Wernblad.