Bird & Bird

26/06/2020

Hvad skal du som arbejdsgiver sikre dig over for dine medarbejdere i relation til Udenrigsministeriets seneste rejsevejledninger?

Regeringen ændrede den 29. maj 2020 sine retningslinjer vedrørende rejser til udlandet, hvorved det fra den 15. juni 2020 igen […]
23/06/2020

Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i […]
18/06/2020

COVID-19 Lov om whistleblowerordning i relation til kompensationsordninger vedtaget

  Whistleblowerordningen Formålet med ordningen er for det første at etablere en whistleblowerordning, der skal forebygge og afdække svindel med […]
17/06/2020

Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen

Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen […]
19/05/2020

Opdateret samtykkevejledning fra EDPB – enkelte præciseringer med relevans for hjemmesider og Apps

I april 2018 – umiddelbart inden GDPR skulle finde anvendelse – offentliggjorde den daværende Artikel 29 gruppe sine opdaterede retningslinjer […]
15/05/2020

Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen

Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til […]
28/04/2020

Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering

Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods […]
15/04/2020

Udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19

Regeringen har den 2. april 2020 vedtaget lov nr. 348 om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19, som giver […]