Bird & Bird

16/03/2018

Udbudsmaterialet skal være fuldtstændigt klart og utvetydigt

Klagenævnet slår igen fast, at ordregiver selv bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet – og at selv “små” uklarheder kan […]
09/03/2018

Ny vejledning fra Datatilsynet om sikkerhedsbrud

Den nye vejledning fra Datatilsynet giver private virksomheder og offentlige myndigheder nogle retningslinjer til at vurdere, om de i tilfælde […]
07/03/2018

Nyt lovforslag vil styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder

Regeringen har fremsat forslag til ny lov om forretningshemmeligheder (L 125), der skal styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder, ensrette den europæiske […]
05/03/2018

Rammeaftaler over 4 år: Kun i ekstraordinære tilfælde

Klagenævnet for Udbud slår fast, at løbetiden for en rammeaftale alene kan forlænges ud over 4 år i ekstraordinære tilfælde, […]
01/03/2018

Ny skabelon til databehandleraftale fra Datatilsynet

Datatilsynet har udarbejdet en standard-databehandleraftale, som har til formål at hjælpe dataansvarlige og databehandlere med at efterleve kravene til databehandleraftaler […]
01/03/2018

Evaluering af pris og kvalitet på store sortimenter er stadig svært

Klagenævnet afsiger interessant kendelse om muligheden for at foretage ændringer i det oprindelige udbudsmateriale ved overgang til udbud med forhandling. […]
28/02/2018

Grundlæggende elementer kan ikke bortforhandles – heller ikke under forsyningsvirkshedsdirektivet

Klagenævnet for Udbud slår fast, at uanset om et grundlæggende element i et udbud er defineret som et mindstekrav eller […]
08/02/2018

Ny vejledning og online værktøj til Databeskyttelsesforordningen

EU-Kommissionen har netop offentliggjort en vejledning til Databeskyttelsesforordningen, som har til formål at fremme de nye reglers direkte og ensartede […]