123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

19/07/2018

Sørg for at dokumentere dit erstatningskrav udførligt

Klagenævnet for Udbud har pålagt en ordregiver at betale erstatning i form af negativ kontraktinteresse til en tilbudsgiver, hvis tilbud […]
17/07/2018

Beskatning af fri telefon og internet afskaffes fra 2020

Folketinget vedtog den 26. april 2018 et lovforslag om ophævelse af beskatningen på 2.800 kr. (2018-sats) af fri telefon og […]
16/07/2018

Planlagte tilsyn fra Datatilsynet i 2018

Datatilsynet skal fremover foretage en række planlagte tilsyn hvert år med henblik på at sikre, at databeskyttelseslovgivningen bliver overholdt. Nu […]
10/07/2018

Morgenseminar: Den nye ferielov

Få indblik i den nye ferielov og hvilke valg virksomheder skal træffe, inden de nye regler træder i kraft.
09/07/2018

Ny vejledning om behandlingssikkerhed og privacy by design and default

Datatilsynet har netop offentliggjort den længe ventede vejledning om sikkerhed og privacy by design and default.
03/07/2018

Ny vejledning for outsourcing i den finansielle sektor

European Banking Authority (EBA) lancerede den 22. juni 2018 en offentlig høring vedrørende en ny vejledning for outsourcing i den […]
18/06/2018

Manglende opdeling i delkontrakter lå inden for ordregivers skøn, og begrundelsespligten kunne opfyldes undervejs i udbudsproceduren

Klagenævnet lader udbudslovens § 49, stk. 2 kunne opfyldes under udbudsproceduren.
15/06/2018

Lovændring udvider muligheden for tildeling af medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget en ændring af ligningsloven, så selskaber under visse betingelser kan tilbyde en højere procentdel af medarbejderens årsløn […]