Bird & Bird

19/02/2020

Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt

En opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget […]
14/02/2020

BREXIT – enden på EU-udbudsreglerne i UK?

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020 og befinder sig nu i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020, […]
12/02/2020

Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner

I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber […]
10/02/2020

Sjælden forelæggelse fra klagenævnet for udbud af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen

Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en […]
24/01/2020

Højesteret: Dårligere vilkår til ansatte i tidsbegrænsede stillinger var ikke en overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.

Medarbejdere i tidsbegrænset ansættelser havde ikke krav på godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse, idet disse ikke varetog samme arbejdsopgaver […]
22/01/2020

Gratis morgenseminar om cloud computing

Skyen er klar til finansielle virksomheder og offentlige myndigheder – men er de klar til skyen? Få indblik i cloud computing & regulerede virksomheder. 
15/01/2020

Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler

Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler
14/01/2020

Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af […]