123 Bech Bruun, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
13/11/2019

EU-Kommissionen udsender vejledning til forordning om medicinsk udstyr

EU-Kommissionens Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (MDCG) planlægger at vedtage tæt på 50 nye vejledende dokumenter i forhold til EU-forordningerne om […]
12/11/2019

Tyskland og Østrig sætter barren højt: GDPR-bøder på hhv. 14,5 og 18 millioner euro

Siden maj 2018 har særligt GDPR’s bødeniveau været genstand for stor opmærksomhed. Senest har Østrigs og Berlins tilsynsmyndigheder bidraget med […]
04/11/2019

Vejdirektoratet har opretholdt Vejen Kommunes ekspropriationsbeslutning i sagen om ”Vejen i Vejen”

Den 10. september 2018 traf Højesteret afgørelse om, at ekspropriere til anlæggelsen af en landevej var ugyldig. Kommunen besluttede herefter […]
02/11/2019

Arbejdsgivers tab af sygedagpengerefusion kunne ikke modregnes i løn

Højesteret har i en ny dom fastslået, at en arbejdsgiver ikke kunne modregne tabt sygedagpengerefusion i en medarbejders løn, selvom […]
01/11/2019

Milliongæld var delvist forældet, da skyldners e-mail ikke afbrød forældelsen

Østre Landsret skulle for nylig tage stilling til anvendelsesområdet for forældelseslovens § 15 vedrørende en skyldners afbrydelse af forældelse enten […]
01/11/2019

Whistleblowerdirektivet er nu blevet vedtaget

Ministerrådet i EU vedtog den 7. oktober 2019 whistleblowerdirektivet, der blandt andet forpligter private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte […]
30/10/2019

Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat

Den 3. oktober 2019 fremsatte miljøministeren et forslag til ændring af vandforsyningsloven. Forslaget har nær sammenhæng med den supplerende vejledning […]
15/10/2019

Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter

Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev […]