123 Bech Bruun, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
16/09/2019

Ny EU-forordning på fødevareområdet kan medføre offentliggørelse af retmæssige virksomhedsoplysninger

Den 6. september 2019 blev EU-Forordning nr. 2019/1381 om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden offentliggjort. Forordningen medfører […]
12/09/2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer notat om dokumentation i forbindelse med udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret notatet “Gennemgang af reglerne om dokumentation” i overensstemmelse med de seneste to års retspraksis. Notatet […]
11/09/2019

EU vedtager forordning om markedsovervågning

Den 25. juni 2019 offentliggjorde EU Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Forordningen er en del af EU’s Varepakke fra […]
10/09/2019

Kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods

Sø- og Handelsretten har fundet, at BHS Logistics A/S (”BHS”) som kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri […]
06/09/2019

Østre Landsret underkender generelle administrationsgebyrer på affaldsområdet

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt et affaldsgebyr, der var pålagt en virksomhed, var lovligt. Virksomheden, der drev en digital database, […]
03/09/2019

Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag

Et forsikringsselskab havde under en byretssag anmodet skadelidte om at opgøre sit tab efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser. Skadelidte efterkom opfordringen, […]
28/08/2019

Ny dom: Opsigelse grundet udeblivelse fra samtale om mulighedserklæring var rimelig

Vestre Landsret har i en ny dom fra den 2. juli 2019 fastslået, at det i en konkret sag var […]
27/08/2019

Et kommunalt ejet selskab var ikke ansvarlig for, hvad dets entreprenør lavede af skader

Et spildevandsselskab var som bygherre ikke erstatningsansvarlig for et fejlplaceret pejlerør, der medførte skade på privat ejendom, idet fejlen var […]