123 Bech Bruun, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
16/05/2019

Nye regler om udenlandsk arbejdskraft

Regeringen vedtog den 30. april 2019 dele af det lovforslag, som udlændinge- og integrationsministeren fremsatte tidligere i år med henblik […]
13/05/2019

Ny kendelse i MgO-sagskomplekset

I en ny kendelse af den 7. maj 2019 har voldgiftsretten afgjort, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader […]
08/05/2019

Højesteretsdom om Civilstyrelsens praksis for ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål

Dommen fastslår, at Civilstyrelsen ikke med hjemmel i fondslovens § 29 kan pålægge en fond, hvis vedtægt ikke regulerer spørgsmålet, […]
07/05/2019

Sjældent eksempel fra Klagenævnet for Udbud på annullation af ordregivers annullationsbeslutning

Klagenævnet har i sin kendelse af 24. april 2019 fastslået, at ordregiverens annullation af udbuddet var usaglig og uberettiget, og […]
06/05/2019

EU-Kommissionen pålægger General Electric bøde på 52 mio. EUR

Kommissionen har givet General Electric en bøde på 52 mio EUR. for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med […]
01/05/2019

Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede

Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri […]
30/04/2019

Nyt EU-direktiv om ophavsret i det digitale indre marked

Det nye ophavsretsdirektiv har været længe undervejs og har helt frem til vedtagelsen været stærkt kritiseret med påstande om, at […]
24/04/2019

Datatilsynet udsteder også påbud og forbud – ikke kun bøder

Datatilsynet har i den seneste tid offentliggjort to afgørelser, hvor tilsynet har anvendt nogle af de øvrige reaktionsmuligheder i GDPR, […]