19/06/2018

EU tager yderligere skridt til at sikre effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne

EU-Parlamentet og Rådet har indgået foreløbig politisk aftale, som skal sikre de nationale konkurrencemyndigheder yderligere beføjelser til at håndhæve konkurrencereglerne.
18/06/2018

Bøde på 250.000 EUR til fransk brillebutik for sikkerhedsbrud

Det franske datatilsyn har idømt en fransk brillebutik en bøde på 250.000 for at gøre oplysninger om blandt andet syn […]
17/06/2018

Ekspropriationsudvalgets betænkning offentliggjort

Planlovens ekspropriationsbestemmelser blev sidste år sat under lup, da erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte Ekspropriationsudvalget. Partner Håkun Djurhuus blev af regeringen […]
15/06/2018

Ny afgørelse fra Vestre Landsret ændrer intet for vurderingen af kommuners erstatningsansvar

Afgørelsen fra Vestre Landsret er af flere medier blevet udlagt således, at den ændrer på vurderingen af kommunernes erstatningsansvar i […]
15/06/2018

Ny dom om gæsteprincippet – og hvornår det indtræder

Ny dom understreger, at der skal være klare holdepunkter i aftaler og deklarationer, hvis gæsteprincippet skal betragtes som fraveget.
14/06/2018

Øget risiko ved virksomheders anvendelse af Facebook

EU-Domstolen har netop afsagt en vidtgående dom vedr. dataansvar for fan-sider på Facebook. EU-Domstolen er kommet frem til, at indehavere […]
14/06/2018

EU-Domstolen fastslår: Opsigelse af samarbejdsaftale var ikke ”gun-jumping”

EU-Domstolen slår fast, at danske KPMG’s opsigelse af samarbejdet med det internationale KPMG-netværk, inden fusionen med Ernst & Young var […]
31/05/2018

Ekspropriation af erhvervslejemål – ny forkert praksis?

Der er indenfor kort tid afsagt tre taksationskendelser om erstatningsfastsættelse ved ekspropriation af erhvervslejemål, som efter forfatternes vurdering er i […]