27/03/2020

Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning

I en opsigtsvækkende kendelse har Klagenævnet for Udbud alene taget stilling til spørgsmålet om interesseafvejning som grundlag for ikke at […]
27/03/2020

COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads

I tillæg til den nylige garantiordning for store virksomheder, har Erhvervsministeren nu også udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning […]
25/03/2020

Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller

Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk […]
25/03/2020

Tysk lov om den Europæiske Patentdomstol (UCP-aftalen) erklæret ugyldig

Den tyske forbundsforfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) har i dag truffet den længe ventede afgørelse i forfatningsklagen mod den fælles patentdomstol (også kendt […]
23/03/2020

COVID-19: Erhvervslejemål – praktisk håndtering af usikkerhed om retsvirkning af tiltag

Siden statsministeren den 17. marts 2020 lancerede nye foranstaltninger mod COVID-19 i form af lukning af storcentre og visse typer […]
23/03/2020

COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har […]
20/03/2020

COVID-19: Påvirkning af retssystemet

COVID-19 har på kort tid medført store ændringer for vores hverdag, ikke mindst for driften af de offentlige institutioner, hvor […]
19/03/2020

COVID-19: Betydning for byggebranchen

Hovedpunkter: I dette nyhedsbrev redegør vi for virkningerne af COVID-19 i entrepriseretlig sammenhæng. Denne indledende del at nyhedsbrevet er en […]