123 Bech Bruun, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
21/01/2019

Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet

Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]
17/01/2019

Ny dom fra Østre Landsret om en kommunes ansvar som grundejer for glatførebekæmpelse på fortov

Dommen fremhæver sondringen mellem en kommunes ansvar som henholdsvis vejmyndighed og grundejer. Det tydeliggøres, at en kommunes ansvar for glatførebekæmpelse […]
15/01/2019

Principiel Højesteretsdom: Ulovlig brug af andres produkter i markedsføringsmateriale

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttede produkter som rekvisitter i egen […]
10/01/2019

Forbrugerombudsmandens nye vejledning om spam

Den 20. december 2018 offentliggjorde Forbrugerombudsmanden en ny vejledning om spamforbuddet i markedsføringslovens § 10. Den nye vejledning afløser den […]
10/01/2019

Har I styr på jeres whistleblowerordning, eller har I pligt til at få en ordning etableret?

Over de seneste år er det blevet lovpligtigt for flere og flere virksomheder at etablere en whistleblowerordning. Senest har Europa-Kommissionen […]
09/01/2019

Bøde på € 39,8 mio. for at begrænse forhandleres adgang til salg på tværs af landegrænser

Kommissionen har pålagt tøjfirmaet Guess en bøde på € 39.821.000 for at begrænse sine forhandleres adgang til online markedsføring og […]
09/01/2019

Får ændring virkning for eksisterende lejere?

Verden udvikler sig hele tiden, og for mange udlejere kan det blive relevant at overveje ændringer i husordenen. Spørgsmålet er, […]
08/01/2019

Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader

Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved […]