08/07/2020

Ny regulering om lokationskrav for it-systemer i den offentlige forvaltning

Den nye bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om lokationskrav til it-systemer i den offentlige forvaltning fastslår omfanget af lokationskravet, og afløser […]
06/07/2020

Ny ejerlejlighedslov vedtaget

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og […]
03/07/2020

Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.

Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen […]
02/07/2020

Bortvist for at modtage fordele fra leverandører

En ejendomstekniker med 27 års anciennitet i Bygningsstyrelsen blev i juni 2019 bortvist for at modtage forskellige ydelser fra en […]
01/07/2020

Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven

Konkurrencerådet har for nyligt fundet, at Hugo Boss, i strid med konkurrenceloven, har udvekslet informationer om priser og rabatter i […]
30/06/2020

Ny telelov skal sikre bedre vilkår for konkurrencen på telemarkedet og skabe ny, digital infrastruktur

Et nyt lovforslag sigter mod en modernisering af telelovgivningen gennem fremmelse af investeringsincitamenter, harmoniseret forvaltning og større forbrugerbeskyttelse samt udbredelse […]
26/06/2020

Ny lov om håndhævelse af P2B-forordningen vedtaget

Platform to business-forordningen (P2B-forordningen), som træder i kraft den 12. juli 2020, skal sikre en fair og forudsigelig onlinehandel på […]
24/06/2020

Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige

Forbrugerombudsmanden har netop afgjort 66 sager, som omhandlede uansvarlig långivning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at aftalerne var urimelige, fordi långiverne ikke havde […]