15/03/2018

EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU

Ny forordning om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester medfører en række væsentlige ændringer med betydning for abonnenter, udbydere af […]
14/03/2018

Ny afgørelse: Forsikringsmæglervirksomheders levering af data til forsikringsselskaber mod honorering

Finanstilsynet har den 26. januar 2018 afsagt en afgørelse, der fastlægger præmisserne og muligheden for løbende samarbejde mellem forsikringsmæglervirksomheder og […]
09/03/2018

Nyt til pengeinstitutter: Muligt at overføre tinglysningsafgift fra ejerpantebreve

Bech-Bruun har håndteret to sager, som baner vejen for en større forretningsmæssig ligestilling mellem kreditforeninger og pengeinstitutter – til fordel […]
08/03/2018

Tag et kritisk tjek af nye omvurderinger

Ejendomsejere, der modtager omvurderinger, bør give omvurderingen et kritisk tjek og overveje, om der er grund til at klage over […]
07/03/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer vejledning efter principiel kendelse

På baggrund af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017 om fortolkningen af udbudslovens § 160 har Konkurrence- og […]
05/03/2018

Omfattende reform af vilkår i nye AB-aftaler

Efter høringskonferencen om revision af AB-aftalerne 21. februar tegner der sig et billede af en harmonisering af struktur og systematik […]
01/03/2018

Onlinehandel – EU vil gøre en ende på uberettiget geoblokering og forskelsbehandling

Ved udgangen af 2018 træder en ny forordning med forbud mod uberettiget geoblokering og forskelsbehandling, der er baseret på kundens […]
28/02/2018

Strejftog i AB-reformens nye ansvarsregler

Det aktuelle høringsudkast til ny AB 18 og ABR 18 ændrer ikke radikalt på ansvaret og ansvarsfordelingen mellem byggeriets aktører. […]