Verificeringskrav

Alle advokater optaget søgeværktøjet har været igennem et omfattende screenings- og verificeringsforløb udført af Jurainfo.

For at kunne blive optaget skal advokaten skal bl.a. minimum opfylde nedenstående kriterier:

  1. Du skal have minimum have 3 års erfaring inden for det pågældende specialistområde.
  2. Du skal minimum have arbejdet 1.600 timer med området inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til en tredjedel af din samlede arbejdstid.
  3. Du skal kunne dokumentere at du inden for de seneste 2 år løbende har efteruddannet dig inden for området.
  4. Du skal kunne rekvirere en referenceliste indeholdende personer, som du har rådgivet inden for området, således at Jurainfo kan kontakte de pågældende personer med henblik på at verificere oplysningerne.
  5. Du skal give Jurainfo samtykke til løbende at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere dine specialistkompetencer.
  6. Du skal være underlagt de advokatetiske regler.
  7. Du skal være indforstået med at Jurainfo løbede kan evaluere dig. Du skal endvidere være indforstået med at leve op til de til enhver tid gældende krav oplistet af Jurainfo. Såfremt dette ikke sker, vil du blive fjernet fra databasen over juridiske specialister.

Ansøg om at blive verificeret af Jurainfo

Er du interesseret i at blive blive verificeret at Jurianfo og dermed optaget i søgeværktøjet? Send en ansøgning via ansøgningsformularen. Herefter vil vi kontakte dig hurtigst muligt med henblik på det videre forløb.

Jeg bekræfter, at jeg overholder de oplistede krav