Henrik Rahbek


Din forespørgsel afsendes ...
Henrik Rahbek
Advokat & Partner
TVC Advokatfirma
Aarhus
Kontakt Henrik gennem Jurainfo.dk og få indledende drøftelse uden beregning
Verificeret af Jurainfo
Henrik er specialiseret inden for skatte- og afgiftsret og har beskæftiget sig med området i mere end 10 år. Som advokat adskiller han sig ved også at have en økonomisk baggrund. Henrik har således både en HD (1. del) samt en HD i regnskabsvæsen. Den økonomiske baggrund tillægger en række unikke økonomiske aspekter i forbindelse Henriks juridiske rådgivning. Læs mere om Henriks baggrund og erfaring nedenfor.
Baggrund

Henrik Rahbek er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2011, men har allerede siden 2008 beskæftiget sig med skatte- og afgiftssager hos TVC Advokatfirma.

Han har møderet for landsretten og har ført en lang række sager i det administrative klagesystem samt ved domstolene over hele landet.

Henrik hjælper både virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelse af skatte- og afgiftssager og kan altid kontaktes for en uforpligtende vurdering.

Derudover kan han også håndtere eventuelle strafferetlige problemstillinger, hvis myndighederne vil sende en sag til ansvarsvurdering for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Henrik er bestyrelsesmedlem og indehaver i TVC Advokatfirma.


CV

Advokat & Partner – TVC Advokatfirma (2017 – )

Advokat – TVC Adokatfirma (2014 – 2017)

Jurist – TVC Advokatfirma (2011 – 2014)

Jurist – TVC Advokatfirma (2008 – 2011)


Undervisning

Henrik har siden 2011 været tilknyttet som ekstern lektor ved Aarhus Universitet hvor han underviser i offentlig ret og skatteret.


Medlem af Danske Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg og afgiver løbende høringssvar på nye lovforslag på skatteområdet. Danmarks Skatteadvokater er også repræsenteret i de kontaktudvalg, som Skatteministeriet har nedsat. Endelig arrangerer Danmarks Skatteadvokater faglige kurser for sine medlemmer.


Møderet

Henrik har møderet for både By- og Landsretten


Sprog

Dansk og Engelsk

Læs mere

Profilvideo på vej...