Data­tilsynet har offent­lig­gjort udkast til kon­sekvens­analyse-liste

Datatilsynet har offentliggjort et udkast til en liste over, hvilke situationer den dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser.

I Kromann Reumerts seneste nyhedsbrev fremgik det, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd (“EDPB” –tidligere Artikel 29-gruppen) har afgivet sine første udtalelser om 22 andre EU-landes udkast til konsekvensanalyse-lister. Denne liste omhandler ikke liste fra det danske Datatilsyn.

Læs Kromann Reumerts nyhed om Det Europæiske Databeskyttelsesråds første udtalelser om konsekvens analyser.

Af det netop offentliggjorte udkast til liste fra det danske Datatilsyn fremgår, at der altid skal udarbejdes en konsekvensanalyse, når en af nedenstående behandlingsaktiviteter foretages, og et af Artikel 29-gruppens kriterier angivet i gruppens retningslinjer samtidig er opfyldt (link til Artikel 29-gruppens retningslinjer her):

  • Behandling af biometrisk data med det formål at identificere en fysisk person
  • Behandling af genetisk data
  • Behandling af lokalitetsdata
  • Behandling ved brug af innovativ teknologi

Disse former for behandling er også nævnt i flere af de andre landes udkast til konsekvensanalyse-lister som medtaget i EDPB oversigten.

Læs EDPB’s udtalelser om listerne.

I Datatilsynets liste er desuden oplistet fire yderligere situationer, hvor der ifølge Datatilsynet altid skal foretages en konsekvensanalyse. Disse fire situationer er ikke nævnt i de andre EU-landes konsekvensanalyse-lister. Det vedrører følgende:

  • Behandling, der leder til en beslutning om et individs adgang eller ret til et produkt, service, mulighed eller fordel, som er baseret på en form for automatiseret beslutningsproces (herunder profiling).
  • Behandling inklusiv profiling af individer på en større skala, som defineret i artikel 29-gruppens retningslinjer (WP 248 rev. 01).
  • Behandling af sårbare/udsatte individers personoplysninger eller på behandling af specielle kategorier af personoplysninger, der benytter profiling eller anden automatiseret beslutningsproces.
  • Behandling, hvor et brud på persondatasikkerheden kunne have en direkte effekt på individers fysiske helbred eller sikkerhed.

Det forventes, at Datatilsynets liste vil blive behandlet på EDPB’s møde den 4.-5. december 2018.

Læs Datatilsynets liste.

 

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af: