+ 10.000 abonnenter

+ 20.000 brugere pr. måned

+ 255.000 læste artikler årligt

Annonce

Mange danske virksomheder har fortsat ikke styr på de kommende persondataregler

24/07/2017

Ny vejledning fra KFST om ESPD, dokumentation og e-Certis

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i […]
21/07/2017

The future of transfer pricing in Denmark

In the latest volume of “Transfer Pricing Forum – Transfer Pricing for the International Practitioner”, June 2017, Partner Arne Møllin […]
21/07/2017

Kommissionen sanktionerer et kartel inden for bilindustrien med bøder på EUR 27 millioner

Kommissionen pålagde to producenter af bilbelysning bøder for at have deltaget i et kartel, mens en tredje karteldeltager slap for […]
20/07/2017

Ordregiver har også vidt skøn ved udvælgelse af ansøgere

En ordregiver kan lægge vægt på økonomiske nøgletal ved udvælgelse af ansøgere, ligesom ordregiver ikke skal inddrage mistanke om bestikkelse […]
18/06/2017

Seminar om overimplementering af EU-ret

Sted: København | Dato: 17/08/2017 15:45 - 18:00
Kromann Reumert og Dansk Erhverv inviterer til seminar torsdag den 17. august 2017. På seminaret vil der blive stillet skarpt på de muligheder, som danske virksomheder har for at sikre sig mod overimplementering af EU-regulering.
20/04/2017

Uddan dig til Data Protection Officer (DPO) med DELACOUR og Dubex

Sted: Aarhus | Dato: 23/08/2017 09:00 - 17:00
Uddan dig til Data Protection Officer (DPO). DPO’en skal have ekspertviden om både persondatareglerne og hvordan disse regler implementeres i virksomhedens drift og dagligdag. Der er med andre ord tale om en kompleks rolle, som kræver høj forståelse af juraen såvel som af de tekniske og driftsmæssige forhold.
18/06/2017

Morgenseminar - Brush-up i Persondataforordningen

Sted: Århus | Dato: 29/08/2017 09:00 - 11:00
Bird & Bird inviterer til morgenseminar vedrørende de nye regler i Persondataforordningen, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.
18/06/2017

Morgenseminar - Brush-up i Persondataforordningen

Sted: København | Dato: 31/08/2017 09:00 - 11:00
Bird & Bird inviterer til morgenseminar vedrørende de nye regler i Persondataforordningen, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.